Admin
25 Ocak 2017

Eksternal Fikstör Çıkarılma Prensibleri ve
Dikkat Edilecek Noktalar


İlizarov cerrahisinde fiksatörün çıkarılması hakkında karar verilmesi için birçok faktör gözönüne alınmalıdır. Örneğin ekstremite uzatılması uygulanan bir vakada ortalama beher cm için 30- 45 günlük bir süre hesaplanmalıdır. Her ne kadar İlizarov kendi tecrübelerini yayınladığı kitabında, iyileşme süresinin konvansiyonel tedavi metodlarındaki sürelerden daha kısa olduğunu belirtiyorsa da 8,11 ; gerek kliniğimizin yayınları ve gerekse diğer […]


23 Görüntülenme

Admin
25 Ocak 2017

Humerus Psödoartrozlarının İlizarov
Yöntemi ile Tedavisi


Bütün kırıkların % 2-7 oranını humerus kırıkları teşkil eder. Campbell 226 uzun kemik psödoartrozunun 52 tanesinin humerus lokalizasyonlu olduğunu belirtmektedir. Gelişmiş kapalı repozisyon teknikleri, fonksiyonel breysleme teknikleri ve ilerlemiş osteosentez yöntemlerinden dolayı bu kırıkların ancak % 13-17’si psödoartroz olarak karşımıza çıkar. İşte bu vakaların İlizarov prensiblerine göre tedavisi, cerraha deformiteyi düzeltme, kemiğin boyunu restore etme […]


23 Görüntülenme

Admin
24 Ocak 2017

Konjenital (Doğuştan) Tibia Psödartrozu (KTP)


Periostal Greft Tedavi Tekniği Konjenital Tibia Psödartrozu (KTP) displastik bölgedeki kemik kaynama problemleri nedeniyle zor tedavi edilen bir patolojidir. İskelet matüritesine kadar patolojik kırık olma riski mevcuttur. Geçmişte tedavi için çok değişik teknikler denenmiştir. Mc Farland bypass fibular greft uygulamasını; Boyd ve Sage dual onlay greft uygulamasını; Charnley intramedüller (İM) rod uygulamasını; Campanacci ve Zanoli […]


23 Görüntülenme

Admin
22 Ocak 2017

Kronik Osteomyelitis (kemik enfeksiyonu)
Tedavisinde İlizarov Cerrahisi


Kronik Osteomyelitis’ in kalıcı tedavisi Hipokrates’ den günümüze değin ortopedik cerrahlar için büyük zorluklar göstermiştir. Konvansiyonel tedavilerle antibiotik baskısı altına alınan odaklar yıllar sonra bile akut alevlenmeler gösterebilmektedir. Ancak 1960’ lı yıllarda Rusya’ dan Dr.G.A. İlizarov’ un geliştirdiği metotlar kr. osteomyelitis tedavisinde yeni çığır açmıştır. “Distraksiyon Osteogenesis “ kavramı, buna bağlı gelişen rejeneratın oluşturduğu vaskülarizasyon artışı […]


23 Görüntülenme

Admin
22 Ocak 2017

Kaynamayan Humerus (Pazu) Kemiği
Kırıklarının Tedavisi


Bütün kırıkların % 2-7 oranını humerus kırıkları teşkil eder. Campbell 226 uzun kemik psödoartrozunun 52 tanesinin   humerus lokalizasyonlu olduğunu belirtmektedir. Gelişmiş kapalı repozisyon teknikleri, fonksiyonel breysleme teknikleri ve ilerlemiş tespit yöntemlerinden dolayı bu kırıkların ancak % 13-17’si psödoartroz (Kaynamayan kırık) olarak karşımıza çıkar. İşte bu vakaların İlizarov prensiblerine göre tedavisi, cerraha deformiteyi (Eğrilikleri) düzeltme, kemiğin boyunu […]


23 Görüntülenme

Admin
16 Ocak 2017

İlizarov Yöntemi


İlizarov metodu, kemiğin ince teller ve çemberlerle tesbit edildiği bir sistemdir. EKSTREMİTE UZATMA ve REKONSTRÜKSİYON KAVRAMI Ekstremite uzatma ve rekonstrüksiyon teknikleri, kemik kayıplarını yerine koyma ve deformite (eğri) kemikleri düzeltme ve uzatmada kullanılır. Bu girişimler, doğumsal hastalık, kemik kayıpları veya travmalar sonrası gelişen kol ve bacak eşitsizlikleri olan çocuk yada erişkin hastalara (3-70 yaş arası) […]


23 Görüntülenme

Admin
16 Ocak 2017

İlizarov Yöntemi Nerelerde Kullanılır?


1- KAPALI ve AÇIK KIRIKLARDA Genellikle trafik kazası, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalı kırıklarda birlikte cilt bütünlüğü de bozulur ve bunlara açık kırık denir. Bu tip kırıklarda dış dünyadan gelen mikroorganizmalar kolayca kemiğe ulaşırlar ve osteomiyelit denilen tedavisi zor ve uzun süren kemik iltihabına yol açabilirler. Bu tür vakalarda infeksiyon riski nedeniyle çivi, plak […]


23 Görüntülenme