Admin
16 Ocak 2017

İlizarov Yöntemi


İlizarov metodu, kemiğin ince teller ve çemberlerle tesbit edildiği bir sistemdir.

EKSTREMİTE UZATMA ve REKONSTRÜKSİYON KAVRAMI

Ekstremite uzatma ve rekonstrüksiyon teknikleri, kemik kayıplarını yerine koyma ve deformite (eğri) kemikleri düzeltme ve uzatmada kullanılır. Bu girişimler, doğumsal hastalık, kemik kayıpları veya travmalar sonrası gelişen kol ve bacak eşitsizlikleri olan çocuk yada erişkin hastalara (3-70 yaş arası) uygulanabilir. Ekstremite uzatma ve deformite düzeltme işlemi “distraksiyon osteogenezi” prensibleri çerçevesinde gelişir. Bu kavram, yüzyıllardan bu yana gelen kemiğin uzatılamıyacağı görüşünü yıkarak bir devrim yaratmıştır. Bu işlemde cerrahi girişimle kemik kesilerek tedrici olarak uzatılır ve uzatma bölgesinde yeni kemik oluşumu (osteogenezis) gözlenir. Bu şekilde kemik kendi uzunluğunun % 15 ila 100’ü arasında uzatılabilir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda monolateral (tek taraflı ) ve sirküler ( çemberler) eksternal fiksatörlerle, ekstremite uzatmayla birlikte açısal deformiteler de (eğrilikler ) düzeltilmektedir. Böylece daha önce tedavi alternatifi olmayan hastalara kliniğimizde tedavi fırsatı sağlanmaktadır.

EKSTREMİTE UZATMA

Anabilim Dalının klinik ekibi, ekstremite uzatma ve rekonstrüksiyon cerrahisinin her alanında tecrübeli, gerekli eğitimi almış, ortopedik cerrah, asistan, fizyoterapist, hemşire ve destek elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızda ekstremite uzatmanın biyolojik prensipleri ve cerrahi tekniklerini geliştirmek amacıyla deneysel ve klinik araştırmalar da yapılmaktadır.

EKSTREMİTE UZATMA VE REKONSTRÜKSİYON METODU

1. Aşama: Konsültasyon ve İlk Değerlendirme Tedavi için polikliniğimize başvuran hastanın gerekli muayenesi yapılır. Uygun röntgenleri çekilerek gerekli testler istenir. Eğer cerrahi tedavi düşünülürse, ekip ve hasta uygun tüm tedavi alternatiflerini tartışır ve en uygun cerrahi tekniğe karar verilir.

2. Aşama: Cerrahi Ameliyat öncesi her hastaya uygun cihaz hasta üzerinde hazırlanır. Ameliyatta bu cihaz teller veya çivilerle hastanın kemiğine tespit edilir. Ameliyat birkaç santimetrelik bir veya iki alandan açılarak yapılır. Kemik kesimi yapılırken kemik ve çevre yumuşak dokulara en az zarar vermek için azami dikkat sarfedilir.

3. Aşama: Ameliyat Sonrası Tedavi ve Rehabilitasyon Uzatma genellikle ameliyat sonrası 1. hafta başlatılır. Ortalama günde 1. mm. kemik uçları birbirinden ayrılır. Hastalar kliniğimizde genellikle 3-7 gün kalırlar. Karmaşık vakalarda ise, daha uzun süre yatmaları gerekebilir. Rehabilitasyon, ameliyat sonrası 1. veya 2. gün başlanır. Rehabilitasyonun amacı eklem açıklığını koruyabilmek için kasları gergin tutmaktır. Ayakta durma ve ameliyatlı bacağın üzerine yük vermeye ve yürümeye ameliyat sonrası birkaç günde başlanır. Hasta taburcu edildikten sonra, fizik tedavi programı tedavinin en önemli basamağıdır. Karmaşık vakalarda gerekirse yatırılarak da fizik tedavi uygulanabilir. Tüm hastalar okul, iş gibi günlük aktivitelere devam etmeleri için teşvik edilir. Cihaz ile yürüme ve duş almaya da (dezenfektan maddelerle) izin verilir.

4. Aşama: Kemik Sertleşmesi Ekstremite gerekli uzunluk ve düzgünlüğe erişince herhangi bir ayarlama yapılmaz. Oluşan yeni kemiğin yeterli güce eriştiğine karar verildiğinde lokal veya genel anesteziyle cihaz çıkartılır. Koruma amacıyla 1 veya 2 aylık bir alçı ya da ortez (plastik breys ) uygulaması yapılır.

TAKİP

Takip süresi hastadan hastaya değişir. Genellikle kliniğimizde hastalar 2-3 haftada bir kontrollere gelirler.